ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI (TMGD)

2017 YILI SINAV DUYURUSU

 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliği çerçevesinde; Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim merkezlerinden, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Tamamlama Belgesi alarak sınava girme hakkı kazananlar için, 2017 yılı içerisinde 2 (iki) adet Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı(TMGD) Sınavı yapılacaktır. Sınavların Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Samsun, Sivas ve Trabzon’da yapılması planlanmaktadır.

Sınav tarihleri ile sınav başvuru başlangıç ve başvuru bitiş tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

aa

 

 

 

1)   30 NİSAN  2017 TMGD SINAVI  İÇİN,

Tehlikeli  Madde  Güvenlik Danışmanı  Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca  yetkilendirilen  eğitim Merkezleri tarafından 30 Mart 2017 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılanlar 09Nisan 2017 tarihi saat 24.00’e kadar 30 Nisan 2017 tarihinde saat 10:00’da yapılacak TMGD sınavına başvuru yapabilirler.

2)   04 KASIM 2017 TMGD SINAVI İÇİN,

Tehlikeli  Madde  Güvenlik Danışmanı Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca  yetkilendirilen  eğitim Merkezleri tarafından 30 Eylül 2017 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılanlar 08 Ekim 2017 tarihi saat 24.00’e kadar 04 Kasım 2016 tarihinde saat 10:00’da yapılacak TMGD sınavına başvuru yapabilirler.

NOT:

  1. 1. Bakanlık gerektiğinde sınav tarihlerinde değişiklik yapabilir.
  2. 2. Bakanlık ihtiyaca göre TMGDE Sınavı için ayrıca duyuru yapacaktır.
  3. 3. Sınava katılanlar sınav başvurusu sırasında sınav yeri için il tercihi yapacaklardır.
  4. 4. Sınav yapılacak illerde başvuru sayısı 250 kişiyi geçmediği takdirde, bu başvurular en yakın ile kaydırılacaktır.

AÇIKLAMA :

1) Eğitim Merkezlerinden eğitim almış ve Bakanlığımızca eğitimi onaylanmış kişiler kendi (e-devlet) şifreleri   ile    www.turkiye.gov.tr   adresinde   bulunan   Karayolu   Düzenleme   Genel   Müdürlüğü hizmetlerinden Sınav Başvuru hizmetini kullanarak veya TMGD eğitimi aldıkları eğitim merkezlerinin yetkilisine ait (e-devlet) şifresi ile en son altı ay önce çekilmiş (yüz hatlarının tamamı gözükecek şekilde ve renkli)   resimleri   taranarak kamu.turkiye.gov.tr adresinden müracaatta bulunabilirler. Kendilerine ait resimleri taranmamış olan adaylar sınava alınmayacak olup, sınava alınmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sınav başvuru başlangıç tarihinden önce Bakanlığımız evrak kaydına giren kursiyerlerin resim düzeltme talepleri işleme alınacak olup, sınav başvuru tarihinden sonra yapılan resim düzeltme talepleri bir sonraki sınav için dikkate alınacaktır.

Eğitim kurumunun kapatılmış olması halinde sınav başvurusu yapacak kişi kendi şifresi veya herhangi bir eğitim kurumu aracılığıyla müracaat edebilecektir.

2) Sınav  ücreti,  sınava  girecek  olan  şahsın  T.C.  kimlik  numarası  belirtilerek  Halkbankası’na yatırılacaktır. Ayrıca, sadece sınavı kazanan kişiler T.C. kimlik numarasını belirtilerek  TMGD Sertifika için 625 TL.(2017 yılı için) ücreti de Halkbankasına yatıracaklardır.

3) Sınav  müracaatında  bulunmuş  ancak  sınav  ücretini  yatırmayanlar  adına  sınav  giriş  belgesi düzenlenmeyecek ve bu kişiler sınava kabul edilmeyeceklerdir.

4) Adaylar, sınav giriş belgelerini  http://www.turkiye.gov.tr  adresinden e-devlet şifreleri ile veya sertifikalarını aldıkları eğitim kuruluşları aracılığıyla  http://kamu.turkiye.gov.tr adresinden temin edebilirler. Adaylara ayrıca posta ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile resimli kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) yanlarında bulundurmak zorundadır. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyenler sınava giremezler.

5) Sınav ücreti hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.