Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının (ADR) ve Tehlikeli Eşyanın Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliğin (RID) 2017 Türkçe çevirileri yapılmış olup, TMKT Genel Müdürlüğü resmi web sitesinde yayınlanmaktadır. Yayınlanan çevirilere, web sitemizde Mevzuat-Uluslararası Sözleşmeler bölümünden ulaşılabilmektedir.

2017 ADR Sözleşmesi Çevirisi

2017 RID Sözleşmesi Çevirisi

ADR 2017 – Değişiklikleri Vurgulu 

RID 2017 – Değişiklikleri Vurgulu